top of page

Två söner


Två söner till en gammal far

Tjänade på släktens gods

En tanke båda bröder har

Var därför väl till mods:

”Snart så skall vi arvet dela

Och inte kämpa för vårt bröd

Känslan av att här få träla

Befrias ifrån tvång och nöd”.

Så talade de sinsemellan

Där de gick bak harv och plog.

Pauser tog de mera sällan

För plikter har de mer än nog

En dag den ena av dem sa:

Gick in till fadern sin,

”Mitt arv det vill jag genast ha.

Det tillhör rätten min”.

”Jag känner ingen glädje av

Att träla på ditt gods

Frihet, glädje utan krav

Då blir jag glad till mods”.

”Ditt val är fritt då fadern sa

Du får nu som du vill.

Här är pengar du skall ha.

Jag säger: lycka till”

Men faderns sorg är djup och stor

När sonen gett sig av

”Att överge sin far och bror

Min sorg kan bli min grav”.

Hans bror där hemma djupt besviken.

Men ändå trogen i sitt värv.

Känner sig dock ändå sviken

Av sin bror i hans fördärv.

Och sonen for till okänt land

Fick vänner där i överflöd.

De minskade dock efter hand

Han kom i penningnöd.

Av arvet fanns det inget kvar

Det gått till kvinnor och till vin.

”Att överleva har jag här

Min enda chans att vakta svin”.

Den bror som hemma jobbar på

Snart glömt sin yngre bror.

Trogen i sin tjänst ändå

Besvikelsen dock gror.

Men fadern väntar varje dag

Att någonting skall hända.

Att sonen om än sjuk och svag

En dag skall återvända

Han varje dag till porten går

Att spana emot vägen.

En stund han sedan stilla står.

Grubblande, förtegen.

Sonen långt i främlingsland

Börjar lida nöd.

Saknar släkt och vänskapsband.

Saknar dagligt bröd.

Ett strongt beslut han sedan tar:

”Nu svin skall ni få höra.

Till fadershemmet nu jag far.

Det skall jag verkligt göra.”

Vid porten fadern troget står.

Ser sonen långsamt vandra.

En kram, en kyss, en glädjetår

Så möter de varandra.

Sonen glad men full av ånger:

”Låt mig bli din legodräng.

Jag ångrat mig så många gånger.

Jag jobba kan på åker, äng”

Men fadern sade: ”Nej min son.

Förlorad var du, hem du kom.

En legodräng? Långt därifrån.

Nu fest vi ordnar om.”

En högtidsdräkt, en ring av guld.

En fest med dans och spel.

Så välkomnar FADER HULD

Det unnar vi så väl.

Från fälten kommer hemmason

Från arbetsdagens genomgång.

På avstånd hör han dragspelston

och glad och munter sång.

Han hör att lillebror är där.

Blev sur, går inte in.

”Troget har jag jobbat här.

Festen den är inte min.”

En klagolåt nu far får höra

Om trohet flit och allmän lydnad.

”Aldrig har då jag fått göra

En fest med vänner i all trevnad.”

”Så kommer bror från syndafärden

Då ordnas det till fest

Med sång och dans som uti världen

Med han som hedersgäst.”

”Men sonen min, då sa hans far,

Allt mitt är ditt.

Allt som jag har du också har.

Ja, det är verkligt ditt.”

”Kom in till festen hemmason.

Det är din faders lära.

Han kom hem långt härifrån.

Du är ju alltid nära.”

Luk.15:11-32.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
    bottom of page