DATASKYDDSPOLICY   

Filadelfiaförsamlingen i Borgå r.f. har antagit och tillämpar denna dataskyddspolicy, eftersom vi erkänner individens lagliga rätt att själv bestämma över och kontrollera vem som får ta del av personlig information. Denna dataskyddspolicy omfattar församlingens användning av personligt identifierbar information som du tillhandahåller och vi samlar in eller förfogar över. Dessa principer gäller även när du besöker vår webbplats www.filadelfiakyrkan.fi.

Om du fortsätter att använda denna webbplats, godkänner du att du följer och är bunden av följande användarvillkor, som styr församlingens relation till dig. Om du inte håller med någon del av denna policy, var god och lämna inte personlig information och använd inte vår hemsida.

 

DATASKYDD

Denna policy förklarar hur Församlingen tillämpar GDPR (General Data Protection Regulation), den nya EU-dataskyddsförordningen (2016/679) som trädde i kraft fr.o.m. 25.5.2018 och som ersatt den tidigare personuppgiftslagen (523/1999).

Genom att ge dina personliga uppgifter godkänner du att vi kan kontakta dig via e-post, post, telefon eller SMS, inom ramen för sin allmännyttiga verksamhet, antingen på grundval av det samtycke som du har gett oss, eller på grund av våra legitima intressen i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 

 

 

HUR SAMLAR VI IN ​​INFORMATION OM DIG

 

Vi samlar in personuppgifter varje gång du är i kontakt med oss. Till exempel när du:

 • besöker vår hemsida

 • frivilligt registrerar dina uppgifter och dina familjeuppgifter i vår medlemsmatrikel 

 • gör en donation via ett slutet gåvokuvert eller elektroniska betalmedel

 • registrerar dig för en konferens eller ett annat evenemang i vår kyrka

 • ger dina kontaktuppgifter, skriftligt eller muntligt, till församlingens personal eller volontärer,

 • köper varor eller tjänster, inklusive när du anger kredit- eller betalkortsdetaljer

 • besöker församlingens gudstjänster och andra aktiviteter

 • kommunicerar med församlingen med hjälp av t.ex. e-post, brev, telefon

 • deltar i ansikte-mot-ansikte-möten med personal och volontärer

 • besöker sociala medieplattformar (t.ex. Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram) som upprätthålls av Filadelfiaförsamlingen.

 

 

 

 

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

 

Vi använder den personliga information som samlas in enligt de syften som angetts i samband med insamlandet av uppgifterna, eller på annat sätt som anges i denna dataskyddspolicy. Vi använder inte din personliga information för något annat syfte utan att först be om ditt samtycke. Undantaget är situationer där vi har fullmakt eller om det är tillåtet enligt lag. Som allmän regel kommer vi endast att använda och visa din personliga information enligt följande:

 • att hålla dig informerad genom text och/eller e-post om församlingens tjänster, aktiviteter, resurser och konferenser

 • att upprätta och upprätthålla ditt engagemang i församlingen, evenemang du har deltagit i, områden och aktiviteter du har stött, registrerat och bekräftat genom donation, för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt.

 • att svara på en förfrågan eller begäran om ytterligare information eller klagomål om församlingen, dess tjänster, aktiviteter och evenemang.

 • att registrera dig för evenemang, konferenser.

 • att hjälpa oss att göra församlingens webbplatser, tjänster och produkter mer värdefulla för vårt samhälle

 • för marknadsföring av produkter eller tjänster och för att hålla dig informerad om nyheter som vi tror att intresserar dig. Om vi ​​kontaktar dig på detta sätt utan att erhålla ditt förhandsgodkännande har du rätt att neka till att få ytterligare information

 • att förbättra vår allmänna förmåga att hjälpa församlingens besökare och i bredare mening hela samhället.

 • att hjälpa församlingen och personalen i administrationsärenden som rör församlingens angelägenheter.

 • att möjliggöra att församlingens personal ibland personligen och direkt kan kommunicera med dig.

VEM SER DIN INFORMATION

 

Informationen du lämnar till oss lagras på de stängda elektroniska tjänster som vår församling anlitar. Denna information kan nås av, eller ges till, församlingens personal eller befullmäktigade volontärledare eller till de tjänsteleverantörer som vi gjort avtal med och som agerar enligt de syften som anges i denna policy, eller för andra ändamål som du har godkänt. Dessa parter kan bearbeta information, uppfylla och leverera order, bearbeta kreditkortsbetalningar och tillhandahålla supporttjänster på våra vägnar.

Vi säljer inte eller skickar någon av dina personuppgifter till andra organisationer och/eller personer utan ditt uttryckliga samtycke.

Känslig personlig information: Församlingen kan samla och lagra känslig personlig information såsom hälsoinformation, religiös information (närvaro i aktiviteter) när du och/eller din familj närvarar, registrerar dig för församlingens aktiviteter och konferenser. Din personliga information kommer att hållas strikt konfidentiell. Den säljs aldrig, den ges inte bort, och den delas inte med någon om inte lagstiftningen kräver det.

HUR HÅLLER VI INFORMATIONEN UPPDATERAD

 

Vi ber dig vänligen informera oss så snart någon av dina kontaktuppgifter ändras så att vi kan hålla våra uppgifter aktuella.

Du kan när som helst ändra sättet du vill bli kontaktad på eller vilken typ av material du vill att vi skickar dig, genom att kontakta oss via post eller epost med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra reguljära e-postmeddelanden eller meddelanden genom att meddela oss om din önskan. 

HUR FÅR DU TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER

 

Du kan begära tillgång till den personliga information som lagrats i församlingen genom att kontakta församlingens registeransvarig. Vi ger tillgång till din personliga information om vi inte enligt lag eller restriktioner är förbjudna att göra det.

Du kan när som helst kontakta oss om du vill ändra personuppgifter som är föråldrade eller felaktiga. Församlingen vidtar rimliga åtgärder för att korrigera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade. Om du vill att din personliga information ska raderas, var god och meddela oss så raderar vi informationen omedelbart om det är praktiskt möjligt.

Vi kan vägra din begäran att få tillgång till, ändra, eller ta bort din personliga information under vissa omständigheter. Om vi ​​vägrar din förfrågan ger vi dig en förklaring till orsaken och vårt beslut. När du sänder oss ändringsförslag, meddelar vi dig personligen att du har ifrågasatt korrektheten i den information vi registrerat.

 

 

 

SÄKERHET​

 

Församlingen vidtar rimliga åtgärder för att skydda all personlig information och för att hålla informationen korrekt och aktuell. Personlig information, som lagras elektroniskt, lagras i en säker server eller i säkra filer.

Internet är inte en säker metod för överföring av information. Församlingen kan således inte ta ansvar för säkerheten för information som du skickar till eller tar emot från oss via internet eller för obehörig åtkomst till eller användning av den informationen. Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information från obehöriga personer och mot olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse och skada. Din information lagras under rimlig tid eller så länge lagen kräver eller tillåter det.

COOKIE POLICY

Cookies är små mängder information som vi lagrar på din dator. Om du inte uttryckligen har förbjudit användningen av cookies när du använder våra webbsidor utfärdar vårt systemcookies till din dator när du loggar in på vår webbplats. Cookies gör det enklare för dig att logga in och använda webbplatsen under kommande besök. De hjälper också till att övervaka webbplatsens trafik och att personifiera innehållet som du ser på webbplatsen. Cookies kommer inte att lagra, spara eller samla in personlig information. Du kan ställa in din dator för att avvisa cookies, men då kanske du inte kan använda vissa funktioner på vår webbplats.

LÄNKAR

 

Den här webbplatsen kan också innehålla länkar till andra webbplatser. Länkar som tillhandahålls av oss är till för att på ett enkelt sätt tillhandahålla dig ytterligare information.

Vi kan använda webbplatser som Vimeo och YouTube för att bädda in videor på vår hemsida, samt tjänsteleverantörer som Wix och Google Analytics. Det kan eventuellt skickas cookies från dem via vår webbplats. Vänligen se cookies och sekretesspolicy på dessa webbplatser från tredje part om du vill ha mer information om detta.

SOCIALA MEDIER

Vi använder sociala medier såsom Facebook, Instagram, WhatsApp och Youtube. Användare måste verifiera äktheten hos webbplatser innan de lägger ut eller tillhandahåller personuppgifter på sådana webbplatser.

Vår hemsida kan tillhandahålla sociala medie-knappar som tillåter att dela vårt webbinnehåll direkt till en social media-plattform. Användning av sådana knappar är på egen risk.

Filadelfiaförsamlingen har inget ansvar för sådant material som vi inte själv har levererat eller officiellt producerat som finns på sociala mediers hemsidor och vi kan inte ta ansvar för sådant innehåll som lagts upp där eller för cookies de kan innehålla.

Vi begär inte lösenord eller personliga uppgifter på sociala medier.

​NEDLADDNINGAR

Eventuella dokument eller filer som görs tillgängliga för nedladdning på vår hemsida tillhandahålls på användarens egen risk.

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER DENNA POLICY

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddspolicy från tid till annan för att säkerställa att den överensstämmer med ändringar i den lagstiftning som tillämpas i Finland. Den aktuella och senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.filadelfiakyrkan.fi

Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att hålla dig uppdaterad med eventuella ändringar.

 

 

​KONTAKTUPPGIFTER

 

Om du vill ha ytterligare information, har frågor, problem eller klagomål som rör församlingens dataskyddspolicy eller vår informationshanteringspraxis i allmänhet, kontakta vår registeransvariga person.

Telefon: +358 40 539 1212 Epost: filadelfia.borga@gmail.com eller skriv till: Den registeransvariga personen i Filadelfiaförsamlingen i Borgå, Nordenskiöldsgatan 22, 06100 Borgå.

 

Filadelfiaförsamlingen i Borgå, Nordenskiöldsgatan 22, 06100 Borgå.                                                                16.1.2019

 • Facebook - Vit Circle
filadelfiakyrkan borgå

Kenneth Witick  040 539 1212

filadelfia.borga@gmail.com

Nordenskiöldsgatan 22

06100 Borgå, FINLAND

2017  Filadelfiakyrkan i Borgå