top of page

besök oss

böneämne

Ditt böneämne har tagits emot.

Kontakta oss

Föreståndare Kenneth Witick 040 539 1212

Stig Bäcklund 050 463 8795

filadelfia.borga@gmail.com

Adress

Nordenskiöldsgatan 22

06100 Borgå

bottom of page