verksamheten

Verksamheten består av gudstjänster samt många andra program ofta tillsammans med andra församlingar i Borgå.

Tjejgrupp

Program för tjejer varannan torsdag kl 18.00-19.30.

Familjecafé

Hålls varannan lördag förmiddag 10-13. Se kalendern för närmare datum.
 

Söndagsskola FilaKids

Söndagsskola i samband med gudstjänsterna.

Gudstjänst

Gudstjänsterna som i regel hålls på söndagar är församlingens festtillfällen då hela "familjen" kommer samman för att prisa och tillbe Jesus, lyssna på undervisning och dela gemenskapen med Gud och varandra.

ALIVE!

Tillsammans med Missionskyrkan har vi ungdomssamlingar varannan fredagkväll kl 19.

Bönesamlingar

Bönesamlingar hålls onsdag, torsdag och fredag förmiddagar kl. 10.

  • Facebook - Vit Circle
filadelfiakyrkan borgå

Kenneth Witick  040 539 1212

filadelfia.borga@gmail.com

Nordenskiöldsgatan 22

06100 Borgå, FINLAND

2017  Filadelfiakyrkan i Borgå