verksamheten

Verksamheten består av gudstjänster samt många andra program ofta tillsammans med andra församlingar i Borgå.

Gudstjänst

Gudstjänsterna som i regel hålls på söndagar är församlingens festtillfällen då hela "familjen" kommer samman för att prisa och tillbe Jesus, lyssna på undervisning och dela gemenskapen med Gud och varandra.

Tjejgrupp

Program för tjejer varannan torsdag kl. 18.00-19.30.

ALIVE!

Tillsammans med Sibbo Betania har vi ungdomssamlingar varannan fredagkväll kl. 19.

Familjecafé

Hålls varannan lördag förmiddag kl. 10-13. Se kalendern för närmare datum.
 

Bönesamlingar

Bönesamlingar hålls torsdag och fredag förmiddagar kl. 10.

Söndagsskola FilaKids

Söndagsskola i samband med gudstjänsterna.

  • Facebook - Vit Circle
filadelfiakyrkan borgå

Kenneth Witick  040 539 1212

filadelfia.borga@gmail.com

Nordenskiöldsgatan 22

06100 Borgå, FINLAND

2017  Filadelfiakyrkan i Borgå