top of page

församlingen

Filadelfiaförsamlingen i Borgå vill vara en församlingsgemenskap som är öppen för alla.

Vi tror att Jesus Kristus är Guds son och att Han dog för våra synders skull så att vi idag kan få leva fria från synd och i gemenskap med jordens och himlens skapare, vår Gud.

Vi tror också att Jesus uppstod och lever idag och påverkar våra liv varje stund genom sin Ande som Han ger oss.

Församlingen består av enskilda personer som bekänner Jesus som sin Herre i sitt liv. Den som gör det blir en kristen. Det kristna livet handlar inte om att gå i kyrkan utan att låta Jesus leva genom den som tror på Honom. Detta har följder i det dagliga livet. Som kristen vet man att Jesus alltid går med och vill leda oss. Man har en vän som alltid finns där och som alltid har tid för en. Men att gå i kyrkan är också en viktig del av det kristna livet. På gudstjänsterna samlas man för att lovprisa Gud genom sång och musik och bön. På gudstjänsterna får man också undervisning i vad det innebär att vara en kristen. Före och efter gudstjänsten finns det också tid att träffa sina vänner och det kan vara lika viktigt som själva gudstjänsten! Andra samlingar i veckorna ordnas också i hemmen där man samlas för att samtala och umgås och odla gemenskapen vilken är en av de centrala sakerna i det kristna livet.

 

Jesus säger: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila." (Matt 11:28) Livet är inte alltid så lätt att leva, och vi möter alla på motgångar på sätt eller annat under perioder i vårt liv. Längre eller kortare. Ibland kan det vi möter kännas oss övermäktigt, men Jesus vill hjälpa oss att vandra genom de tunga perioderna, och många är de i församlingen som kan vittna om hur Jesus har gjort just detta.

Har du något som tynger dig just nu så tar vi gärna emot ditt böneämne och ber för det under våra bönemöten och gudstjänster. När det är bönemöte eller gudstjänst ser du i programmet.
 

Witick-19_b.jpg
Elisabeth och Kenneth Witick

Föreståndare

Kenneth Witick

040 539 1212

Stig Bäcklund

Ordförande

Stig Bäcklund

050 463 8795

Församlingen leds av pastorsparet Elisabeth och Kenneth Witick sedan september 2018.

bottom of page