top of page

mission

Filadelfiaförsamlingen i Borgå är med via  Finlands svenska Pingstmission (FSPM) och understöder missionärerna Maria Holmberg som verkar i Tanzania samt

Laila och Andreas Petterson som verkar på Filippinerna.
 

Bild: FSPM

Laila, Andreas och Alfred Pettersson

Bild: FSPM

bottom of page