mission

Filadelfiaförsamlingen i Borgå är med via  Finlands svenska Pingstmission (FSPM) och understöder missionärerna Maria Holmberg som verkar i Tanzania samt

Laila och Andreas Petterson som verkar på Filippinerna.
 

Bild: FSPM

Bild: FSPM

  • Facebook - Vit Circle
filadelfiakyrkan borgå

Kenneth Witick  040 539 1212

filadelfia.borga@gmail.com

Nordenskiöldsgatan 22

06100 Borgå, FINLAND

2017  Filadelfiakyrkan i Borgå