top of page

En del av Guds rike I


Jag har den sista tiden gått och grubblat över varför så många församlingar minskar. Vi har ju världens bästa budskap om en Frälsare som befriar från synd och som helar och upprättar. Mänskor borde ju stå i kö för att få komma i kontakt med Jesus! Men så ser det ju inte riktigt ut i våra kyrkor.

En del av Guds rike... Vad är då Guds rike? I Matt 24:14 står det så här: “Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Vad finns i detta rike? Vad är detta rike? Och var är det? Predikar vi riket? Förstår vi vad det är? En finländare har ett finländskt pass. Då jag kommer till ett annat land långt borta måste jag visa passet vilket ger mig en identitet som finländare. Så länge jag är i detta land är jag en representant för Finland. Uppför jag mig dåligt kan det hända att jag hamnar i pressen och jag ger en dålig bild av mitt hemland. Uppför jag mig bra vill folk kanske veta mera om landet som fostrar så goda medborgare. En Guds rikes medborgare - hurdan är en sån?

Det som snurrat i mitt huvud de senaste veckorna är huruvida jag är medveten om att jag är en viktig pusselbit i Guds rike eller inte. Jag kan ha en förståelse av att jag verkligen är Jesu representant varje dag var än jag är eller så kan jag tro det motsatta. Jag kan tänka att jag är bara en liten, inte så viktigt del, i församlingen. Min syn på församlingen som kollektiv kan göra att jag tänker att det är “församlingen” som skall göra det, och så missar jag den viktiga pointen att jag faktiskt ÄR församlingen. Att jag faktiskt ÄR viktig i Guds rike. Både i Guds ögon och också som representant. För så är det! Alla är vi bärare av Riket. Riket där Jesus är Herre och Kung. Riket där kärlek är ledstjärnan. Riket där döva kan höra, blinda kan se och lama kan gå. Låt Guds rike bli del av din vardag. Du ÄR viktig! Du är skapad till att vara den du är, och ingen annan kan fylla din plats i Guds rike!

(skrivet i januari 2012)

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
    bottom of page